2020. gada 12. nov.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Asūnes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi. 
1. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā 
2. Asūnes pagasta bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, sestdienās, svētdienās – slēgts. 3. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes 
4. Datori lietotājiem nav pieejami. 
5. Printēšanas, skenēšanas, laminēšanas pakalpojumi lietotājiem nav pieejami. 
6. Bibliotēkā nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai. 
7. Apmeklētāju skaits Asūnes pagsta bibliotēkā – ierobežots (2 apmeklētāji vienlaicīgi ), ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas vadītāja aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus). 
8. Lasītāju apkalpošana notiek šādi: 
9. Asūnes pagasta bibliotēkā: Ienākot bibliotēkā, lasītājs izlasītās grāmatas noliek norādītajā plauktā, to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos. 
10. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta, lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24 h) 
11. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš pa telefonu.
 12. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni. 
13.Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā. 
14.Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.

2020. gada 1. okt.

Veselu mēnesi, no 01.09.2020. līdz 30.09.2020., Dagdas novada bibliotēkā varēja apskatīt Asūnes pagasta iedzīvotājas Annas Maļinovskas krūzīšu izstādi. 30.09. notika izstādes noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī krūzīšu saimniece, kura pastāstīja kā radās doma sākt vākt krūzīšu kolekciju, kādas pirkusi pati un kādas atveduši kolēģi, draugi, radi.
Anna Vojevodska un Anna Maļinovska Anna Maļinovska(centrā) Ar Dagdas novada bibliotēkas darbiniecēm.

2020. gada 24. sept.

Asūnes bibliotēkā notika pasākums veltīts lasīt un rakstītprasmes dienai. Pasākumā piedalījās Dagdas pilsētaspirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" audzēkņi, kopā ar skolotāju A.Jeremenoku.

2020. gada 7. sept.

 Darba plāns septembrim.

1.

02.09.

Kas pārejošs no laika – aiznes laiks,

Ko gars ir devis – garā tālāk dzīvos...”

(Līgotņu Jēkabs)

(izstāde veltīta rakstnieka Vladimira Kaijaka 90 – jai atceres dienai (1930 – 2013))

2.

08.09.

Vārdiņš, vārdiņš, komatiņš, nu jau vesels teikumiņš...”

(plkst. 14:00,m pasākums veltīts Starptautiskai lasītprasmes dienai.)

3.

10.09.

Noguris patveries dabā,

Bet stipram i tad tev ir jābūt.

Daba tev nespēj būt draugs,

Draugs sevim esi vien pats.”

(Rainis)

(izstāde veltīta dzejnieka, rakstnieka Jāņa Raiņa 150 – jai atceres dienai.)


4.

18.09.

Nepadodies uz slinkumu,

Tas kaunu perina.

Darbs aizdzen lieku kārumu,

Uz laimu pavada.”

(G.FR.Stenders)

(radošā darbnīca: atskats uz padarīto un ieplānot, ko darām jaunajā  sezonā.)

5.

29.09.

Ir tik daudz runāts un runāts,

bet pateikts nav vēl nekas;

ir tik daudz jautāts un jautāts,

bet atbilžu nav.”

(V.Krāslavietis)

(izstāde veltīta dzejnieka Valda Krāslavieša 100 – jai atceres dienai.)


2020. gada 3. jūl.


Cienījamie bibliotēkas lietotāji!

No 06.07.2020. līdz 02.08.2020. bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā.
Atvaļinājuma laikā grāmatas varēs apmainīt 17.07.2020.un 27.07.2020.
 no plkst. 10:00 līdz 13:00.

Piedāvāju piedalīties Bērnu, Jauniešu un Vecāku Žūrijā!

Lasīsim un vērtēsim jaunas grāmatas!
 Dažas grāmatas ir
 jau pie lasītājiem.

  Pievienojies!

2020. gada 17. jūn.

Aktuāli!

Cien. bibliotēkas lietotāji!

Sakarā ar Līgo un Jāņu svētkiem no 20.06.2020. līdz 24.06.2020. bibliotēka nestrādā.

Skaistas visiem brīvdienas un priecīgu līgošanu!

2020. gada 15. maijs

BIBLIOTEKĀRU VEBINĀRS.

             2020.gada 14.maijā notika Krāslavas un Dagdas novadu attālinātais seminārs, jeb vebinārs, izmantojot Latvijas bibliotekāru biedrības abonēto tiešsaites platformu "Zoom".
           Tika risināti dažādi darba jautājumi: kā veidot, apstrādāt un publicēt tiešsaites video prezentācijas, izmantojot "Canva" rīkus; dalījāmies ar darba pieredzi, analizējām testa atbildes un, kur nepieciešams piestrādāt. Semināra noslēgumā bija attālināta tikšanās ar grāmatas "Stuosti iz Aulejis." autori Antru Umbraško.

"Canva" rīku izmantošana.

Antra Umbraško, grāmatas "Stuosti iz Aulejis." autore.
Bibliotēkas darba kārtība no 18.maija.

Asūnes pagasta bibliotēkas

lietotāju apkalpošanas laiks

   no 18.maija un vasaras periodā.

PIRMDIENA - PIEKTDIENA

08:00 - 16:00


SESTDIENA, SVĒTDIENA - 
BRĪVS

             Asūnes pagasta bibliotēka no 18.maija atsāk lasītāju klātienes apkalpošanu. Bibliotēka atsāk darbu vasaras darba laikā. tomēr aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.
  • Mīļo lasītāj! Ja gadījumā jūties slikti, ir paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas, lūdzu, nenāc uz bibliotēku, sargā sevi un citus! Zvani un piesaki grāmatu pasūtījumu, vienosimies par tā saņemšanu drošā bezkontakta ceļā, ārpus bibliotēkas telpām.
  • Maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā - 30 minūtes.
  • Apmeklētāju skaits Asūnes bibliotēkas telpā - ierobežots (līdz 3 apmeklētājiem vienlaicīgi), ievērojot 2m distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieks aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
  • Lasītāju apkalpošana notiks šādi: ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā vietā, to ievietošanai karantīnā. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci, pulcēšanās nav atļauta. Periodisko izdevumu lasīšana uz vietas nebūs iespējama.
  • Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei.
  • Bērnu bibliotēkas nodaļa pieejama tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai, datori izklaidei nebūs pieejami. Rotaļlietas un atpūtas stūrītis nebūs pieejams.
  • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas  uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinu grāmatas rezervēt jau iepriekš caur e-pastu vai pa telefonu. Bibliotēkā joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
  • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpās apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
          Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēros sanitārās drošības noteikumus. Notiks arī regulāra telpu,virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. pie ieejas bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.
         Aicinu sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas emuārā http://asunesbiblioteka@blogspot.com
         Atbilstoši jaunajām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkā uz vietas.


Image

www.km.gov.lv 

2020. gada 3. apr.

Aktuāli!

Cienījamie lasītāji, līdz 14.aprīlim vai ilgāk, ja ārkārtējās situācijas laiks tiks pagarināts, ikvienam (neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas) brīvā piekļuvē pieejama Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv. Tajā lasāmas komerciālajā apritē neesošas grāmatas - no 16.gadsimta līdz 21.gadsimta sākumam.

Grāmatu kolekcijā ietilpst: izdevumi, kuru izsniegšana lasītājiem apdraud grāmatu fizisko stāvokli - galvenokārt līdz 19.gadsimtam un 20.gadsimta sākumā izdoti darbi, kuri LNB krājumā ir vienā vai dažos eksemplāros; nozīmīgākie darbi par Latvijas vēsturi un kultūru, tai skaitā, trimdā izdotie; ievērojamu latviešu literatūras klasiķu nozīmīgākie darbi, arī bērnu literatūras klasika; nozīmīgākie darbi atsevišķās, konkrētās nozarēs, sākot no 19.gadsimta līdz mūsdienām, uzziņu literatūra, gadagrāmatas.

2020. gada 27. marts

Konkurss! Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!Aicinām piedalīties erudīcijas spēlē
Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!”
Kā jau ik gadu pavasarī, arī šogad no 23. marta līdz 4. aprīlim Kultūras informācijas sistēmu centrs un digitālo zinību resurss letonika.lv rīko erudīcijas spēli tiešsaistē „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” Latvijas Bankas organizētās sabiedrības aptaujas “Latvijas gada monēta 2019” ietvaros. Tā kā letonika.lv ir pieejama pašvaldību publiskajās bibliotēkās, kuras ārkārtas situācijas laikā ir slēgtas, aicinām izspēlēt spēli no mājas datora, izmantojot Letonika.lv attālināto piekļuvi, ko var iegūt, zvanot vai rakstot e-pastā uz sev tuvāko bibliotēku. Erudīcijas spēle no pirmdienas, 23. marta, ir pieejama vietnē www.letonika.lv/spele, un uzvarētāji savā īpašumā saņems vērtīgu balvu no Latvijas Bankas - 2019. gadā izlaisto kolekcijas monētu "Brīvības cīņas (1918–1920)".


2020. gada 23. marts

Konkurss, konkurss,konkurss!!!


Attēlu rezultāti vaicājumam “lieldienu dekori”

Aicinu visus Asūnes pagasta atraktīvos un čaklos iedzīvotājus piedalīties KONKURSĀ!!!
 Konkurss veltīts Lieldienām. Izveidojiet mājās Lieldienu dekoru, nofotografējiet to un atsūtiet uz bibliotēkas e-pastu biblasune@inbox.lv
Darbiņus var sūtīt līdz 2020.gada 3.aprīlim.


Skaistākie un oriģinālākie dekori būs ievietoti Asūnes bibliotēkas emuārā
www.asunesbiblioteka@blogspot.com

2020. gada 20. marts

2020. gada 19. marts

Asūnes pagasta bibliotēkas lietotāju ievērībai.

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, no 17.03.2020., bibliotēka strādā attālināti. Tas nozīmē, ka grāmatas netiks izsniegtas klātienē. Grāmatas var lasīt tīmekļa vietnē 
https://letonika.lv , iepriekš piezvanot bibliotēkas vadītājai pa mobilo tālruni 26054762 vai rakstot uz e-pastu biblasune@inbox.lv, lai uzzinātu pieslēgšanās paroli.
Lai pašķirstītu preses izdevumus izmantojiet vietnes https://periodika.lv  resursus.
Sekojiet bibliotēkas informācijai uz ziņojumu dēļa un vietnē asunesbiblioteka@blogspot.com .

2020. gada 18. martsBIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI

Asūnes pagasta bibliotēka paziņo,
ka sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī
(MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103)
no 2020.gada 17.marta
tiek atcelta lietotāju apkalpošana klātienē.
Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas attālināti pa tālr. 26054762
Darbadienās no 9:00 – 16:00

Sekojiet tālākai bibliotēkas informācijai!
Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku 
veselību!

Sveču diena Asūnes bibliotēkā.

2020.gada 1.februārī Asūnes bibliotēkā notika radošā darbnīca, veltīta Sveču dienai. Uz darbnīcu atnāca divas meitenes. Mēs veidojām papīra svečturus.
2020. gada 25. febr.

             Janvārī Asūnes pagasta bibliotēkā notika 4 literatūras izstādes:

no 02.01. - 15.01. "Pele - latviešu un citu tautu folklorā."


Izstāde veltīta 2020.gada simbolam - pelei. Izstādi apskatīja 21 bibliotēkas apmeklētājs.

07.01. sāka darboties literatūras izstāde, kas veltīta britu zoologa, dabas pētnieka un aizstāvja, rakstnieka Džeralda Darela 95 - jai atceres dienai. Izstādi aplūkoja 19 cilvēki. Izstāde darbojās līdz 22.01..


"Gundega Repše - rakstniece, kurai Latvijas liktenis nav vienaldzīgs."

No 13. janvāra bibliotēkā darbojās izstāde veltīta Gundegas Repšes 60 - jai dzimšanas dienai. Izstāde strādāja līdz 26.janvārim un to apmeklēja 16 lietotāji.


1905.gada 16.janvārī  ir dzimusi latviešu rakstniece Anna Sakse. Šogad ir simtu piecpadsmitā atceres diena, kurai ir veltīta izstāde "Dzīve un pasaka." Izstādi apmeklēja 16 lietotāji.