2021. gada 17. nov.

Apsveikums Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienā!

 


Tev dzīvot mūžam, Latvija,

Tu tēvzeme, mums Dieva dotā!

Lai latvju tauta apvienotā

Aug spēkā, slavā, daiļumā!...

(Vilis Plūdonis)                                                                   

2021. gada 15. nov.

Asūnes pagasta bibliotēkas darbība no 15.11.2021.

Bibliotēkas lietotāju ievērībai! 


  • Pakalpojumu sniedzējiem un apmeklētājiem, jābūt ar Covid-19 pārslimošanas/ vakcinācijas sertifikātu.
  • Jāievēro savstarpēja 2m distance, lasītavās starp galdiem jābūt 2m attālumam.
  • Apmeklētāji un personāls lieto mutes un deguna aizsegus.
  • Regulāri vēdina telpas, nodrošina virsmu un koplietošanas tehnisko ierīču dezinficēšanu.
  • Bibliotēkas turpina nodrošināt arī tiešsaistes pakalpojumus un konsultācijas.
  • Bibliotēkas, ja iespējams , nodrošina bezkontakta grāmatu apmaiņu visiem lietotājiem, tajā skaitā bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.
  • Tikai vakcinētām/ Covid-19 pārslimojušām personām (uzrādot digitālo sertifikātu) var notikt organizēti pasākumi, lietojot deguna un mutes aizsegus un ievērojot 2m distanci!