2016. gada 29. aug.

Asūnes bibliotēkai - 70

Laba grāmata ir cilvēka dvēseles tīrākā būtība. ”
(T.Kārlails)

       Šogad Asūnes pagasta bibliotēkai ir jubileja – 70 gadi. Cilvēka mūžā tie ir gadi, kad kavēties atmiņās, pašķirstīt fotoalbumus. Arī bibliotēkas dzīvē tas ir garš laika posms, kad jāatskatās uz padarīto un plānot jaunus darbus, izvērtēt jaunas idejas, meklēt sadarbības partnerus, rast spēkus turpināt strādāt un attīstīties. Savā darbības mūžā 
       Asūnes bibliotēka ir daudz ceļojusi – sākumā tā bija tautas nama telpās, pēc tam baznīcai piederošā ēkā, tad pavisam īsu brītiņu k-za „Putj Ļeņina ” bērnudārza telpās un kopš 1994. gada pavasara bibliotēka atrodas trīsstāvu nama, trīsistabu dzīvoklī Kalna ielā 3/12. Šajā laikā bibliotēkā strādāja Valentīna Juhņeviča, daudzus gadus Lūcija Aišpure, tad kopš 1990.gada februāra strādāju es, neilgi aizvietoja Rita Kovaļevska, Raisa Rakicka un Jeļena Olehnoviča. Gribu pateikties visiem, kas iegriežas bibliotēkā, lasa grāmatas, čato interneta vietnēs, bērniem, kas piedalās konkursos un pasākumos. 
      Savā laikā piedzīvoju, ka bibliotēkas fonds bija gandrīz 14000 eksemplāru un lasītaju skaits pie 350, tagad sarucis iedzīvotāju skaits, sarucis arī lasītāju skaits un arī grāmatu skaits. Laitāju skaits svārstās pēdējos gados no 90 – 135. Grāmatu skaits bibliotēkā ap 5000. Preses izdevumu skaits ir diezgan liels. 13 izdevumi latviešu valodā un 2 izdevumi krievu valodā. Katru gadu fonds tiek papildināts ar jaunām grāmatām, bez tam ir iespēja, pieteikt grāmatas no citām bibliotēkām. Nāciet un kopā mēs atradīsim katram ko interesantu.
     Tuvojas rudens un ziema arī vairs nav aiz kalniem, tāpēc gribu lūgt pagasta iedzīvotājus, pāršķirstīt savus fotoalbūmus, personīgos arhīvus un, ja Jums ir fotogrāfijas, kas saistītas ar pagasta vēsturi, k-za , kluba, skolas, bibliotēkas vēsturi, lūdzu paziņojiet, aizdodiet uz neilgu laiku, es noskenēšu un visas atgriezīšu atpakaļ. Un ja kādam ir veco māju foto, kuras tagad jau ir nojauktas, vai pārvestas uz citurieni, tad šīs fotogrāfijas es arī gribētu noskenēt. Ir ideja izveidot Asūnes pagasta zudušo māju karti. Literatūras izstāde, veltīta Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas dienai.