2020. gada 24. sept.

Asūnes bibliotēkā notika pasākums veltīts lasīt un rakstītprasmes dienai. Pasākumā piedalījās Dagdas pilsētaspirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" audzēkņi, kopā ar skolotāju A.Jeremenoku.

2020. gada 7. sept.

 Darba plāns septembrim.

1.

02.09.

Kas pārejošs no laika – aiznes laiks,

Ko gars ir devis – garā tālāk dzīvos...”

(Līgotņu Jēkabs)

(izstāde veltīta rakstnieka Vladimira Kaijaka 90 – jai atceres dienai (1930 – 2013))

2.

08.09.

Vārdiņš, vārdiņš, komatiņš, nu jau vesels teikumiņš...”

(plkst. 14:00,m pasākums veltīts Starptautiskai lasītprasmes dienai.)

3.

10.09.

Noguris patveries dabā,

Bet stipram i tad tev ir jābūt.

Daba tev nespēj būt draugs,

Draugs sevim esi vien pats.”

(Rainis)

(izstāde veltīta dzejnieka, rakstnieka Jāņa Raiņa 150 – jai atceres dienai.)


4.

18.09.

Nepadodies uz slinkumu,

Tas kaunu perina.

Darbs aizdzen lieku kārumu,

Uz laimu pavada.”

(G.FR.Stenders)

(radošā darbnīca: atskats uz padarīto un ieplānot, ko darām jaunajā  sezonā.)

5.

29.09.

Ir tik daudz runāts un runāts,

bet pateikts nav vēl nekas;

ir tik daudz jautāts un jautāts,

bet atbilžu nav.”

(V.Krāslavietis)

(izstāde veltīta dzejnieka Valda Krāslavieša 100 – jai atceres dienai.)