2022. gada 22. apr.

Ilzei Indrānei - 95!

 

    Ilze Indrāne (īstajā vārdā Undīne Jātniece, dzim. Undīne Liepiņa) dzimusi 1927.gada 23.aprīlī. Lazdonas pagasta Ciskānos.

    Ilze Indrāne ir pedagoģe, rakstniece un dramaturģe. Tiek uzskatīta par spilgtāko romantiskā stila pārstāvi latviešu prozā kopš 20.gs. 50.gadu beigām, tāpat kā Regīna Ezera un Dagnija Zigmonte. Septiņu romānu, četru lugu, deviņu grāmatu bērniem un par bērniem autore. 

    I.Indrāne kļuva par vienu no nozīmīgākajām prozaiķēm padomju okupācijas laikā, viņas popularitāte un darbība turpinās arī pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.

Visu rakstu var izlasīt :

 Asūnes pagasta bibliotēkā ir iespēja izlasīt šādas grāmatas:

"Dzeguzīte gadus skaita."

"Cepure ar kastaņiem."

"Донатов топор."

Krājumā "Камушек на ладони." ir vēl divi I.Indrānes darbi tulkoti krievu valodā:

"Сестра Цикламена."un

"Пища для Велей." (Veļu maltīte.) 

2022. gada 11. apr.

Kornēlijai Apšukrūmai - 85!


"Te paliek pagalms manu soļu vīts,

Un puķe, kam es sauli dāvājusi..." 


 
        Kornēlija Apšukrūma dzimusi 1937.gada 12.aprīlī, Valkas rajona Palsmanes pagasta "Dauguļos".
Absolvējusi Sikšņu pamatskolu un Smiltenes vidusskolu, uzsākusi studijas Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē. Visu savu darba mūžu aizvadījusi Virešu ciema 1.bibliotēkā.
        Viņas mīlestība pret literatūru, grāmatām un dzeju bija neaprakstāma.

        Kā kultūras darbiniece Kornēlija ir bijusi klāt visā sava pagasta cilvēku dzīvesgājumā - dzimšanas apliecību izsniegšanā, bērnības un pilngadības svētkos, laulību ceremonijās un citos pasākumos. Kopš 1960.gada arī vadījusi bēru ceremonijas, izvadot daudzus uz mūža mājām.

        Kornēlija ir rūpīgi veikusi novadpētniecības darbu, pārzinot Virešu pagasta vēsturi un daloties savās zināšanās ar apkārtējiem.

        Beidzot darba gaitas un aizejot pensijā, Kornēlija Apšukrūma pilnībā visu savu laiku veltīja dzejai. Izdotas vairāk kā 50 dzejas grāmatas.


Pilnu rakstu var izlasīt: 

            https://smiltenesnovads.lv/blog/class/in-memoriam-kornelija-apskruma-dzimusi-krievina/