2011. gada 15. marts

"Internets - tā nav spēle, tā ir TAVA dzīve!"

Drošāka interneta mēneša ietvaros bibliotēkā notika vairāki pasākumi:
1. Radošo darbu konkurss "Es un internets.
2. Sākumskolas skolēni un pirmsskolēni iepazinās un izmēģināja e-kursu "Mans draugs dators!", kopā ar bitīti mācījās rakstīt, zīmēt, atrast informāciju internetā un saglabāt to. Ļoti aktīvi bija sākumskolas skolēni uzdeva jautājumus, paši darbojās, mazākajiem pagrūti uztvert visu informāciju.
3.Vecāko klašu skolēniem bija piedāvāta prezentācija "Reālā dzīve - virtuālā dzīve." Prezentācijā pastāstīju, kā pareizi uzvesties internetā, par noteikumiem, kas jāievēro lietojot internetu. Diskusija notika skolā. Skolā ir mūsdienīgs informātikas kabinets, kur pie ziņojumu dēļa ir informācija par uzvedību internetā, par to kā drošāk lietot internetu. Bet kā izrādījās bērni to nav lasījuši. Diskusija izvērtās interesanta, savu vārdu par drošību internetā teica arī informātikas skolotāja Žanna Aišpure.Labākie zīmējumi ir Jolantai Kekerei, 3.kl. un Jūlijai Stepiņai - 9.kl. Nodarbības ar e-kursu "Mans draugs dators" turpinās arī tagad, Nākošnedēļ bibliotēku apmeklēs 4.klases skolēni. Viņi mācīsies zīmēt, rakstīt, sazināties ar draugiem un kā atpūsties ar datoru, par portālu pasakas.net

2011. gada 3. febr.

Reālā dzīve un virtuālā dzīve.

Norises vieta - Asūnes pagasta bibliotēka un Asūnes pamatskola.
Norises laiks - 01.02.2011. - 25.02.2011.
Tēma - "Internets - tā nav spēle. Tā ir TAVA DZĪVE!"
Plānotais pasākuma scenārijs:
  1. Bibliotēkas apmeklētāju testēšana par dator un internetatkarību.(pašu interesei). 01.02.2011. - 11.02.2011.
  2. Radošo darbu konkurss "Es un internets!" 01.02.2011. - 18.02.2011.
  3. 08.02.2011. plkst.12.30 - 14.00 bibliotēkas telpās iespēja sekot līdzi tiešraides diskusijai portālā apollo.lv, kas notiks Rīgā un to vadīs Drošāka interneta asociācijas pārstāvji. Diskusijas tēma - "Internets zem lupas..."
  4. Sākumskolas skolēni un pirmsskolēni iepazīstas un izmēģina e-kursu "Mans draugs dators", kurā interesantā veidā tiek iemācītas pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu. Stāstīsim, cik svarīgi zināt par uzvedību internetā un par noteikumiem, kas jāievēro lietojot internetu. 03.02.2011. - pirmsskolēni; 10.02.2011. - 1.klase; 11.02.2011. - 2.klase; 15.02.2011. - 3.klase; 16.02.2011. - 4.klase.
  5. Prezentācija "Reālā dzīve un virtuālā dzīve!" - 25.02.2011., Asūnes pamatskolā. Jautājumi par datoru un internetu (uz jautājumiem atbild informātikas skolotāja Ž.Aišpure). Labāko radošo darbu autoru apbalvošana