2021. gada 23. dec.

 Skaistus un sirsnīgus Ziemassvētkus!
Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām!

2021. gada 17. nov.

Apsveikums Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienā!

 


Tev dzīvot mūžam, Latvija,

Tu tēvzeme, mums Dieva dotā!

Lai latvju tauta apvienotā

Aug spēkā, slavā, daiļumā!...

(Vilis Plūdonis)                                                                   

2021. gada 15. nov.

Asūnes pagasta bibliotēkas darbība no 15.11.2021.

Bibliotēkas lietotāju ievērībai! 


  • Pakalpojumu sniedzējiem un apmeklētājiem, jābūt ar Covid-19 pārslimošanas/ vakcinācijas sertifikātu.
  • Jāievēro savstarpēja 2m distance, lasītavās starp galdiem jābūt 2m attālumam.
  • Apmeklētāji un personāls lieto mutes un deguna aizsegus.
  • Regulāri vēdina telpas, nodrošina virsmu un koplietošanas tehnisko ierīču dezinficēšanu.
  • Bibliotēkas turpina nodrošināt arī tiešsaistes pakalpojumus un konsultācijas.
  • Bibliotēkas, ja iespējams , nodrošina bezkontakta grāmatu apmaiņu visiem lietotājiem, tajā skaitā bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.
  • Tikai vakcinētām/ Covid-19 pārslimojušām personām (uzrādot digitālo sertifikātu) var notikt organizēti pasākumi, lietojot deguna un mutes aizsegus un ievērojot 2m distanci!

2021. gada 27. okt.

"Sirds uz trotuāra..."

       


    1901.gada 27.oktobrī Rīgā dzimis dzejnieks Aleksandrs Čaks (īst. v. Aleksandrs Čadarainis). Mācījies Aleksandra ģimnāzijā (1911 - 1914) Rīgā. 1. Pasaules kara laikā ģimnāzija evakuējusies uz Maskavu, vēlās uz Saransku.  Pirmais dzejolis "Востань, щ Латвия святая..." (Jel celies, Latvija, Tu svētā!) sacerēts 1917.gadā krievu valodā. 1918.gadā Čaks iestājas Maskavas universitātes Medicīnas fakultātē. Šajā laikā viņā modās interese par par literatūru. Čaks apmeklēja literāros vakarus un disputus, kuros piedalījās futūristi un imažinisti.

        1922.gadā Čaks atgriežas Latvijā. Mācās Latvijas Jaunatnes savienības vidusskolā (1922), beizdis Rīgas 2.valsts vidusskolu (1924). Tajā pašā gadā atsācis medicīnas studijas Latvijas Universitātē.. 1925. gadā ieguvis skolotāja tiesības, Čaks strādā Drabešu bērnu patversmē un sešklasīgajā pamatskolā par skolotāju, vēlāk par skolas pārzini (1925 - 1927). Tieši Drabešos Čaks apjauta savu dzejnieka ceļu un no 1928.gada par galveno nodarbošanos uzskatīja literatūru.                                                                                                                                                               (Īsi no "Latviešu rakstniecība biogrāfijās".)

2021. gada 25. okt.

Aicinājums!

Cien. bibliotēkas reģistrētie lietotāji!

 Šajā klusajā laikā, kad bibliotēku durvis ir slēgtas, aicinu Jūs izmantot bibliotēkas attālinātos pakalpojumus:

1.      Letonika.lv, (nepieciešami autorizācijas dati);

Lai autorizētos, rakstiet uz e-pastu biblasune@inbox.lv, vai zvaniet uz mobilo tālruni 26054762.

2. Izmantojam 3td.lv e-grāmatu bibliotēku;

3. news.lv (nepieciešami autorizācijas dati);

4.     izmantojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas kolekcijas:

Ērtākai lietošanai pieejamas video instrukcijas, kā orientēties Digitālās bibliotēkas, Perodikas un Grāmatu portālos:

    ej.uz/LNB_LNDB

    ej.uz/LNB_Periodika_ 

    ej.uz/LNB_Gramatas_

Autorizācija caur latvija.lv nav nepieciešama, ērtāk izmantot tiešās adreses:

            www.digitalabiblioteka.lv; 

            periodika.lv;

            gramatas.lnb.lv 


2021. gada 22. okt.

Aktuāli!

 Cien. bibliotēkas apmeklētāji!

 Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, no 21.10.2021. līdz 14.11.2021. bibliotēka ir slēgta apmeklētājiem. Uzziņas pa telefonu 26054762 pieejamas no plkst. 09:00 līdz 17:00.

2021. gada 13. okt.

SVARĪGI! SVARĪGI!SVARĪGI!

                                                        No 11.10.2021. līdz 11.01.2022.

     Bibliotēkas reģistrētiem lasītājiem nodrošina individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas darbinieka nav citu cilvēku.

    Līdz ar to bibliotēka nosaka, ka lietotāji bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīga sertifikāta, bibliotēkas apmeklējumu piesaka. kā arī iepriekš rezervē grāmatas. Bibliotēka nosaka arī konkrētu apmeklējuma laiku reģistrētiem lietotājiem  bez vakcinācijas. Covid-19 pārslimošanas sertifikāta un lietotājiem ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Tas pats attiecas uz e-pakalpojumu izmantošanu pie datoriem.

    Bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku individuāli apmeklē tikai tādas personas pavadībā, kurai ir vakcinācijas/Covid-19 pārslimošanas sertifikāts. Ja personai nav minētā sertifikāta, tiek nodrošināta grāmatu apmaiņa.

    Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

Klātienē iekštelpās bibliotēka nodrošina vienai personai vismaz 15 m² no publiski pieejamās telpas platības. Apmeklētāji lieto sejas maskas, ievēro pārējās drošības prasības.

                                     Organizēti bibliotēkas pasākumi un pakalpojumi.

    Lietotāji ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu var piedalīties bibliotēkas organizētos pasākumos.

    Vienmēr tiek veikta apmeklētāju vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

    Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.2021. gada 6. sept.

 

     1936.gada 5.septembrī, Rīgā dzimis dzejnieks, atdzejotājs, literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis Knuts Skujenieks. Beidzis Rīgas 2.vidusskolu. Studējis Maskavā PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūtā.  Literārais līdzstrādnieks žurnālā "Padomju Latvijas Sieviete", literārais līdzstrādnieks laikrakstā "Literatūra un Māksla". Kopš 1972.gada Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības biedrs.

    1962.gadā nepamatoti notiesāts uz 7 gadiem soda nometnēs par pretpadomju aģitāciju un neziņošanu par bīstamiem valsts noziegumiem. 1989.gada 6.jūnijā reabilitēts.

    Dzejoļu krājumi: "Lirika un balsis" (1978); "Sēkla sniegā" (1986); "Kā putu zīmes" (1992); "Mūžīgs pusmēness" (1993); "Uzvarētājs nāk pa ķēķa durvīm" (1994); "Knuta Skujenieka patiesīgs, bet nepilnīgs dzīvesstāsts ar 33 smukiem un nesmukiem dzejoļiem 33 gadu garumā" (1996). Tulkoti ārzemju rakstnieku darbi no ukraiņu, slovēņu, spāņu, maķedoniešu, grieķu, poļu, lietuviešu, somu, senebreju, zviedru, dāņu valodām. Zviedru valodā dzejoļu krājumu "Sekla sniegā" tulkojis Juris Kronbergs.


2021. gada 20. aug.

"Baltijas ceļš - simbols un garants Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarībai."

     1989.gada 23.augusts - Baltijas ceļš - dzīva cilvēku ķēde kas savienoja trīs Baltijas valstu galvaspilsētas. Manifests par brīvu Igauniju, brīvu Latviju un brīvu Lietuvu. 

                                   Attēls no grāmatas D.Īvāns un I.Znotiņš "Garaspēka zemes atgūšana".

2021. gada 4. aug.


 1946.gada 09. augustā, Stokholmā, dzimis dzejnieks un tulkotājs Juris Kronbergs. Pirmās publikācijas ir 20.gs. 60. gados. 60. - 70.gados darbojies latviešu rokmūzikas grupās. Studējis Stokholmas Universitātē. Dzejas tematika ir plaša - mīlestība, valoda. politiski notikumi un absurditātes. Latvijas un latviešu likteņi, trimdinieka izjūtas; cilvēks, laiks, notikums izjūtas laikā, telpā un notikumos apstādinātais mirklis.

Zviedru valodā tulkojis I.Ziedoņa epifānijas un dzeju, V.Beševicas, A.Čaka, V.Strēlertes, K.Skujenieka dzeju. Sastādījis,  uzrakstījis ievadvārdus un atdzejojis zviedru valodā latviešu dainu izlasi "Zili ziedi, zelta rasa" (1994). Tulkojis un atdzejojis zviedru valodā A.Aizpurietes, V.Belševicas, M.Kromas darbus un latv. dainas. Sakārtojis un tulkojis latviešu literatūras antoloģiju "Nara roster over vatten"("Tuvas balsis pāri ūdeņiem", 1997). Sastādījis un atdzejojis mūsdienu zviedru autoru izlasi "Mani zviedri" (Latvijā 2000). 

Miris Stokholmā, 2020.gada 6.jūlijā.

(pēc www.literatura.lv datiem.) 

2021. gada 28. maijs

 26.05.2021. PII "Saulīte" notika BJVŽ - 2021. grāmatu kolekcijas 5+ prezentācija.


BJVŽ - 2021!

    Sākas jauns Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas darba cēliens. Aicinu piedalīties visus, kas grib atklāt kaut ko jaunu, interesantu, fantastisku šajā jaunajā Žūrijā. Aicinu, ne tikai lasīt, bet arī dalīties savās domās, pārdzīvojumos, lasot grāmatas. Un gada beigās sniegt savu vērtējumu izlasītajam.


Dažas grāmatas jau atraduša savu lasītāju.

2021. gada 8. febr.

"Mums jāpārtiek no avotiem, kas pašos..."

2021.gada 13.februārī latviešu rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam apaļa jubileja. Izstādē var iepazīties ar autora dzīves datiem un bērnu grāmatām, kas pieejamas Asūnes pagasta bibliotēkā. 

2021. gada 12. janv.

"Dzīve mūzikā"

 

Darba plāns janvārim.

 06. - 20.        "Džeks Londons - dzīve, grāmatas."

08. - 20.        "Dzīve mūzikā...", R.Paulam - 85.

16. - 25.        "Barikādēm - 30!"