2022. gada 2. sept.

Asūnes bibliotēkai - 75!

     Asūnes bibliotēka savā jubilejā ir saņēmusi lieliskas dāvanas un jaukus

novēlējumus! Sēžammaiss no Dagdas bibliotēkas, izstāžu plaukts - no pašvaldības  grāmatas no Krāslavas novada centrālās bibliotēkas! Paldies visiem, kas piedalījās Asūnes svētkos!