2022. gada 31. marts

"Jokotājs ar skumjo seju."

 

   

 Rakstnieks Andrejs Skailis bija klasisks humorists - ļoti nopietns un reizēm pat drūms. Kolēģi sacīja, ka Skaili var viegli atpazīt, - ar savu skābo, saviebto ģīmi viņš izskatās tā, it kā kurpnieks viņam zābakos būtu atstājis naglas. un tomēr viņš bija liels jokotājs. Latviešu literatūrā 20.gadsimta otrajā pusē - pats labākais.

(pēc www.jauns.lv)

Asūnes pagasta bibliotēkā ir šādas Andreja Skaiļa grāmatas:

"Čūsku dīdītājs un svētā", "Kumeļa prāts", "Pilnīgi liktenīgas sievietes", "Samaitātais spoks Jakobs", "Šarmantie sapņi". Un vēl daudzas grāmatas ir iespēja pasūtīt no citām bibliotēkām (SBA). 

2022. gada 25. marts

"Visa pasaule teātris ..."

 


        Starptautisko teātra dienu 1961.gadā iedibināja UNESCO Starptautiskais teātra institūts. Latvijā šī tradīcija ir mīlēta un kopta. Starptautisko teātra dienu atzīmē 27.martā.

2022. gada 1. marts

Rubrika "Toreiz - 100 gadus atpakaļ!"

1922.gada 1.martā, Abrenē, dzimis latviešu dzejnieks Arvīds Skalbe. Pazīstams kļūst 1947.gadā, kad piedalās Dziesmu svētku tekstu konkursā. P.Barisona komponētais dzejolis "Dziesmai šodien liela diena", uz ilgiem gadiem kļuva par neoficiālu Dziesmu svētku himnu. Dzejai raksturīga aforistiska izteiksme, dominē pārdomu lirika. Sarakstījis dzejoļu krājumus: "Atlido dzērves" (1956.); "Sūrābele" (1959.); "Skandīne" (1970.); "Mūžam saule debesīs" (1981.); "Mans grēks ir nemirstīgs" (1997.); "Atskārsme"(2000.). LPSR Valsts prēmija (1974). Darba mūžs galvenokārt saistīts ar žurnālu "Karogs", kur viņš 1953 - 1996 bija dzejas redaktors, bet kopš 1966 - dzejas nodaļas vadītājs. Mūža pēdējos gadus (1996 - 2002) aizvadījis Maskavā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2001).

(pēc www.letonika.lv)