2018. gada 1. marts


Pasākumi Asūnes bibliotēkā, martā.


10.03.2018.

24.03.2018.
28.03.2018.

Rakstnieks, kurš negribēja, ka viņu sauc par rakstnieku.”,
plkst. 14:00, grāmatu apskats, veltīts rakstnieka, žurnālista Paula Bankovska – 45-jai dzimšanas dienai.

Revolūcijas dziesminieks – Andrejs Balodis.”,
literatūras izstāde, veltīta dzejnieka Andreja Baloža – 110-jai atceres dienai.

Pušķosim mājas, gaidīsim Lieldienas!”,
radošā darbnīca, plkst. 14:00

Sveču mēneša darbiņi.

2.Februāris - Sveču diena, kad līksmo, lej sveces un pareģo laiku.
            Senatnē Sveču dienā zīlēja un pēc noteiktām zīmēm pareģoja laiku, turklāt sievietes no ikdienišķiem mājas darbiem šajā dienā bija atbrīvotas. Arī matus Svecainē neķemmēja - lai nav taukaini un nestāv kā sveces. Bet pats galvenais bija jautrība - Sveču dienas aktivitātēm ar līksmību un pozitīvismu bija jāpiepilda viss turpmākais gads.
            Šogad bibliotēkā, lai arī ne tieši Sveču dinā , bet notika radošā darbnīca - 
Dedz skaisti un gaiši!”.
     2018.gada sākumā bibliotēkā tika izveidotas 3 izstādes:
  
09.01.                                                      Cik padarīt vēl,
tik dzīvot spēšu...”
(V.Rūja)
literatūras izstāde veltīta
dzejnieka, aktiera, sabiedriskā darbinieka Valda Rūjas – 90 (1928) jubilejas dienai.

14.01.                                                     Ar Latgali sirdī...”,
literatūras izstāde veltīta literatūras un mākslas kritiķa, filozofa Pētera Zeiles
 90 jubilejas dienai.

20.01.                                      Barikādes, ugunskuri un atmiņas...”,
literatūras izstāde, veltīta 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai.
24.01. notika radošā darbnīca  Caurumotie raksti.”.  

Lai arī bija tikai viens apmeklētājs, taču ļoti liela bija vēlēšanās iemācīties mežģīņadījumu, ja patiesībā Renāte ada ļoti skaisti, tikai caurumiņi nekādi nepadevās. Ceru, ka šī radošā darbnīca bija viņai vērtīga.Decembra ziņas.

Apjoma sniegpārslu veidošana.
2017. gada nogalē bibliotēkā notika radošā darbnīca
"Sniegpārslas, sniegpārsliņas..." . Tajā piedalījās 6 cilvēki:
3 bērni un 3 pieaugušie.Veidojām apjoma sniegpārslas, ar kurām vēlāk tika izrotātas bibliotēkas telpas un eglīte Asūnes baznīcā.