2020. gada 7. sept.

 Darba plāns septembrim.

1.

02.09.

Kas pārejošs no laika – aiznes laiks,

Ko gars ir devis – garā tālāk dzīvos...”

(Līgotņu Jēkabs)

(izstāde veltīta rakstnieka Vladimira Kaijaka 90 – jai atceres dienai (1930 – 2013))

2.

08.09.

Vārdiņš, vārdiņš, komatiņš, nu jau vesels teikumiņš...”

(plkst. 14:00,m pasākums veltīts Starptautiskai lasītprasmes dienai.)

3.

10.09.

Noguris patveries dabā,

Bet stipram i tad tev ir jābūt.

Daba tev nespēj būt draugs,

Draugs sevim esi vien pats.”

(Rainis)

(izstāde veltīta dzejnieka, rakstnieka Jāņa Raiņa 150 – jai atceres dienai.)


4.

18.09.

Nepadodies uz slinkumu,

Tas kaunu perina.

Darbs aizdzen lieku kārumu,

Uz laimu pavada.”

(G.FR.Stenders)

(radošā darbnīca: atskats uz padarīto un ieplānot, ko darām jaunajā  sezonā.)

5.

29.09.

Ir tik daudz runāts un runāts,

bet pateikts nav vēl nekas;

ir tik daudz jautāts un jautāts,

bet atbilžu nav.”

(V.Krāslavietis)

(izstāde veltīta dzejnieka Valda Krāslavieša 100 – jai atceres dienai.)


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru