2023. gada 2. marts

2023. gada 2. febr.


 7.februārī  95 gadi apritētu tautā iemīļotajai dzejniecei Ārijai Elksnei.

 Ā.Elksnes dzejoļi sildīja un silda lasītāju sirdis, viņas dzeju rakstīja uz apsveikuma kartītēm un atmiņu albumos.

"Kad vasaras zaļajā krūzē
Čaukst baltās madaru putas,
Kad jūlijs dzer liepziedu dziru,
Es dadžlapas ausī čukstu:
Cik mana dzimtene skaista!"         
                                                        
                                                            "Es ticu cilvēkam savam,
                                                               Viņš noteikti kaut kur ir,
                                                               Nezinu tikai cik gadu,
                                                                Cik jūru, cik jūdžu mūs šķir."

2023. gada 19. janv.

Barikādēm - 32!

         20.janvāris ir barikāžu atceres diena, kad visā Latvijā tiek rīkoti dažādi pasākumi, lai pieminētu 1991.gada janvāra notikumus Rīgā. Toreiz, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem. Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājumus pārņemt varu izgāzās. 1991.gada janvāra barikādes ir unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa.


 

2023. gada 18. janv.

"Rakstīšana ir mans dzīvesveids..."

     "Rakstīšana ir mans dzīvesveids, mana lielākā bauda..." -  tā par sevi teica latviešu rakstniece, publiciste, pedagoģe - Anita Liepa. Šodien, 2023.gada 18.janvārī viņai paliktu -  95! Anitas Liepas radošā darbība bija cieši saistīta ar atmodas un pēcpadomju laiku Latvijā 20.gadsimta beigās un 21.gadsimta sākumā, dzīves un darba gaitas - ar Daugavpili, kur dedzīgi iesaistījusies atmodas norisēs un kultūrvides veidošanā. Pilnu rakstu var izlasīt https://literatura.lv/lv/person/Anita-Liepa/871878 


 Anita Liepa (1928 - 2022)

    Asūnes pagasta bibliotēkā ir pieejamas divas Anitas Liepas grāmatas:
                                       "Ēnu izrāde";
                                       "Lietuvēnu laiks".
                    SBA kārtā var pasūtīt "Ekshumācija".