2021. gada 6. sept.

 

     1936.gada 5.septembrī, Rīgā dzimis dzejnieks, atdzejotājs, literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis Knuts Skujenieks. Beidzis Rīgas 2.vidusskolu. Studējis Maskavā PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūtā.  Literārais līdzstrādnieks žurnālā "Padomju Latvijas Sieviete", literārais līdzstrādnieks laikrakstā "Literatūra un Māksla". Kopš 1972.gada Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības biedrs.

    1962.gadā nepamatoti notiesāts uz 7 gadiem soda nometnēs par pretpadomju aģitāciju un neziņošanu par bīstamiem valsts noziegumiem. 1989.gada 6.jūnijā reabilitēts.

    Dzejoļu krājumi: "Lirika un balsis" (1978); "Sēkla sniegā" (1986); "Kā putu zīmes" (1992); "Mūžīgs pusmēness" (1993); "Uzvarētājs nāk pa ķēķa durvīm" (1994); "Knuta Skujenieka patiesīgs, bet nepilnīgs dzīvesstāsts ar 33 smukiem un nesmukiem dzejoļiem 33 gadu garumā" (1996). Tulkoti ārzemju rakstnieku darbi no ukraiņu, slovēņu, spāņu, maķedoniešu, grieķu, poļu, lietuviešu, somu, senebreju, zviedru, dāņu valodām. Zviedru valodā dzejoļu krājumu "Sekla sniegā" tulkojis Juris Kronbergs.