2022. gada 22. apr.

Ilzei Indrānei - 95!

 

    Ilze Indrāne (īstajā vārdā Undīne Jātniece, dzim. Undīne Liepiņa) dzimusi 1927.gada 23.aprīlī. Lazdonas pagasta Ciskānos.

    Ilze Indrāne ir pedagoģe, rakstniece un dramaturģe. Tiek uzskatīta par spilgtāko romantiskā stila pārstāvi latviešu prozā kopš 20.gs. 50.gadu beigām, tāpat kā Regīna Ezera un Dagnija Zigmonte. Septiņu romānu, četru lugu, deviņu grāmatu bērniem un par bērniem autore. 

    I.Indrāne kļuva par vienu no nozīmīgākajām prozaiķēm padomju okupācijas laikā, viņas popularitāte un darbība turpinās arī pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.

Visu rakstu var izlasīt :

 Asūnes pagasta bibliotēkā ir iespēja izlasīt šādas grāmatas:

"Dzeguzīte gadus skaita."

"Cepure ar kastaņiem."

"Донатов топор."

Krājumā "Камушек на ладони." ir vēl divi I.Indrānes darbi tulkoti krievu valodā:

"Сестра Цикламена."un

"Пища для Велей." (Veļu maltīte.) 

2022. gada 11. apr.

Kornēlijai Apšukrūmai - 85!


"Te paliek pagalms manu soļu vīts,

Un puķe, kam es sauli dāvājusi..." 


 
        Kornēlija Apšukrūma dzimusi 1937.gada 12.aprīlī, Valkas rajona Palsmanes pagasta "Dauguļos".
Absolvējusi Sikšņu pamatskolu un Smiltenes vidusskolu, uzsākusi studijas Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē. Visu savu darba mūžu aizvadījusi Virešu ciema 1.bibliotēkā.
        Viņas mīlestība pret literatūru, grāmatām un dzeju bija neaprakstāma.

        Kā kultūras darbiniece Kornēlija ir bijusi klāt visā sava pagasta cilvēku dzīvesgājumā - dzimšanas apliecību izsniegšanā, bērnības un pilngadības svētkos, laulību ceremonijās un citos pasākumos. Kopš 1960.gada arī vadījusi bēru ceremonijas, izvadot daudzus uz mūža mājām.

        Kornēlija ir rūpīgi veikusi novadpētniecības darbu, pārzinot Virešu pagasta vēsturi un daloties savās zināšanās ar apkārtējiem.

        Beidzot darba gaitas un aizejot pensijā, Kornēlija Apšukrūma pilnībā visu savu laiku veltīja dzejai. Izdotas vairāk kā 50 dzejas grāmatas.


Pilnu rakstu var izlasīt: 

            https://smiltenesnovads.lv/blog/class/in-memoriam-kornelija-apskruma-dzimusi-krievina/

 

2022. gada 31. marts

"Jokotājs ar skumjo seju."

 

   

 Rakstnieks Andrejs Skailis bija klasisks humorists - ļoti nopietns un reizēm pat drūms. Kolēģi sacīja, ka Skaili var viegli atpazīt, - ar savu skābo, saviebto ģīmi viņš izskatās tā, it kā kurpnieks viņam zābakos būtu atstājis naglas. un tomēr viņš bija liels jokotājs. Latviešu literatūrā 20.gadsimta otrajā pusē - pats labākais.

(pēc www.jauns.lv)

Asūnes pagasta bibliotēkā ir šādas Andreja Skaiļa grāmatas:

"Čūsku dīdītājs un svētā", "Kumeļa prāts", "Pilnīgi liktenīgas sievietes", "Samaitātais spoks Jakobs", "Šarmantie sapņi". Un vēl daudzas grāmatas ir iespēja pasūtīt no citām bibliotēkām (SBA). 

2022. gada 25. marts

"Visa pasaule teātris ..."

 


        Starptautisko teātra dienu 1961.gadā iedibināja UNESCO Starptautiskais teātra institūts. Latvijā šī tradīcija ir mīlēta un kopta. Starptautisko teātra dienu atzīmē 27.martā.