2022. gada 17. nov.

Mana dzimtene - LATVIJA!

Izstāde, veltīta LR proklamēšanas

104 -jai gadadienai.
Bibliotēka  Valsts svētkus sagaidot.

2022. gada 7. okt.

Toreiz - 100 gadus atpakaļ!

     100 gadi atpakaļ, 1922.gada 7. un 8. oktobrī notika 1. Saeimas vēlēšanas. Tām gatavojoties, 1922.gada 9.jūnijā Satversmes sapulce pieņēma likumu "Par Saeimas vēlēšanām", kas noteica šo vēlēšanu sarīkošanas un norises kārtību.

    Saeimas vēlēšanas bija ievērojamas ar to, ka tajās pirmo reizi netika veidoti vēlētāju saraksti un balsot drīkstēja katrs vēlētājs, kurš vēlēšanu iecirknī varēja uzrādīt Latvijas pilsoņa pasi. Savukārt pasē tika izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās.

    Tāpat tieši 1.Saeimas vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi bija iespēja grozīt kandidātu sarakstus, vēlēšanu zīmē izsvītrojot sev netīkamos kandidātus. Vienlaikus atšķirībā no mūsdienām vēlētāji drīkstēja vēlēšanu zīmē ierakstīt sev tīkamākos kandidātus no dažādiem sarakstiem.

    1.Saeimas vēlēšanas raksturoja augsta vēlētāju aktivitāte - tajās piedalījās 800840 jeb 82,2% balsstiesīgo iedzīvotāju. Savus deputātu kandidātu sarakstus iesniedza 31 partija un vēlētāju grupa, no kurām vietas parlamentā ieguva 20 partijas un vēlētāju grupas. Savukārt no septiņiem kandidātu sarakstiem parlamentā ievēlēja tikai pa vienam deputātam.
2022. gada 2. sept.

Asūnes bibliotēkai - 75!

     Asūnes bibliotēka savā jubilejā ir saņēmusi lieliskas dāvanas un jaukus

novēlējumus! Sēžammaiss no Dagdas bibliotēkas, izstāžu plaukts - no pašvaldības  grāmatas no Krāslavas novada centrālās bibliotēkas! Paldies visiem, kas piedalījās Asūnes svētkos!

2022. gada 6. aug.

Asūnes pagasta bibliotēkai - 75!

     1922.gada 11.februārī pieņemts Latvijas Kultūras fonda lēmums izveidot bibliotēku tīklu Latvijā. Pirmie dati par Asūnes bibliotēku ir atrodami www.periodika.lv 1937.gada 8.febrārī laikraksta "Latgales Vēstnesis" rakstā. 1939.gada jūlijā Asūnes lielajā ugunsgrēkā nodeg vairākas dzīvojamās mājas un arī bibliotēka. Bibliotēku atjaunoja, bet 1944.gadā, vācu karaspēkam atkāpjoties, bibliotēka, kas atradās vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, tiek nodedzināta otrreiz. Tajā laikā par bibliotēkas vadītāju bija Frančeska Zeiza. Diemžēl nav nekādu datu par viņu. 1947.gadā Asūnes bibliotēka dibināta no jauna, par ko ir izsniegta pase.

No 1958.gada par bibliotēkas vadītāju sāk strādāt Lūcija Aišpure. L.Aišpure strādā līdz 1990.gada janvārim

Lūcija Aišpure (1935 - 2004) Sākumā bibliotēka atrodas tautas nama ēkā, vēlāk tiek pārcelta uz "plebaniju"

2022. gada 1. aug.

Toreiz - 100 gadus atpakaļ...

 

Aleksandrs Greiems Bells

Skotu izcelsmes amerikāņu/kanādiešu izgudrotājs, fiziologs un fiziķis, telefona izgudrotājs.

    1847.gada 4.augustā notika telefona aparāta izgudrotāja Aleksandra Greiema Bella bēres. Brīdī, kad viņu guldīja zemē, uz 1 minūti izslēdza visus  ASV un Kanādas telefonu aparātus. Tie klusēja par godu izcilajam izgudrotājam.