2021. gada 13. okt.

SVARĪGI! SVARĪGI!SVARĪGI!

                                                        No 11.10.2021. līdz 11.01.2022.

     Bibliotēkas reģistrētiem lasītājiem nodrošina individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas darbinieka nav citu cilvēku.

    Līdz ar to bibliotēka nosaka, ka lietotāji bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīga sertifikāta, bibliotēkas apmeklējumu piesaka. kā arī iepriekš rezervē grāmatas. Bibliotēka nosaka arī konkrētu apmeklējuma laiku reģistrētiem lietotājiem  bez vakcinācijas. Covid-19 pārslimošanas sertifikāta un lietotājiem ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Tas pats attiecas uz e-pakalpojumu izmantošanu pie datoriem.

    Bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku individuāli apmeklē tikai tādas personas pavadībā, kurai ir vakcinācijas/Covid-19 pārslimošanas sertifikāts. Ja personai nav minētā sertifikāta, tiek nodrošināta grāmatu apmaiņa.

    Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

Klātienē iekštelpās bibliotēka nodrošina vienai personai vismaz 15 m² no publiski pieejamās telpas platības. Apmeklētāji lieto sejas maskas, ievēro pārējās drošības prasības.

                                     Organizēti bibliotēkas pasākumi un pakalpojumi.

    Lietotāji ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu var piedalīties bibliotēkas organizētos pasākumos.

    Vienmēr tiek veikta apmeklētāju vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

    Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.2021. gada 6. sept.

 

     1936.gada 5.septembrī, Rīgā dzimis dzejnieks, atdzejotājs, literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis Knuts Skujenieks. Beidzis Rīgas 2.vidusskolu. Studējis Maskavā PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūtā.  Literārais līdzstrādnieks žurnālā "Padomju Latvijas Sieviete", literārais līdzstrādnieks laikrakstā "Literatūra un Māksla". Kopš 1972.gada Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības biedrs.

    1962.gadā nepamatoti notiesāts uz 7 gadiem soda nometnēs par pretpadomju aģitāciju un neziņošanu par bīstamiem valsts noziegumiem. 1989.gada 6.jūnijā reabilitēts.

    Dzejoļu krājumi: "Lirika un balsis" (1978); "Sēkla sniegā" (1986); "Kā putu zīmes" (1992); "Mūžīgs pusmēness" (1993); "Uzvarētājs nāk pa ķēķa durvīm" (1994); "Knuta Skujenieka patiesīgs, bet nepilnīgs dzīvesstāsts ar 33 smukiem un nesmukiem dzejoļiem 33 gadu garumā" (1996). Tulkoti ārzemju rakstnieku darbi no ukraiņu, slovēņu, spāņu, maķedoniešu, grieķu, poļu, lietuviešu, somu, senebreju, zviedru, dāņu valodām. Zviedru valodā dzejoļu krājumu "Sekla sniegā" tulkojis Juris Kronbergs.


2021. gada 20. aug.

"Baltijas ceļš - simbols un garants Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarībai."

     1989.gada 23.augusts - Baltijas ceļš - dzīva cilvēku ķēde kas savienoja trīs Baltijas valstu galvaspilsētas. Manifests par brīvu Igauniju, brīvu Latviju un brīvu Lietuvu. 

                                   Attēls no grāmatas D.Īvāns un I.Znotiņš "Garaspēka zemes atgūšana".

2021. gada 4. aug.


 1946.gada 09. augustā, Stokholmā, dzimis dzejnieks un tulkotājs Juris Kronbergs. Pirmās publikācijas ir 20.gs. 60. gados. 60. - 70.gados darbojies latviešu rokmūzikas grupās. Studējis Stokholmas Universitātē. Dzejas tematika ir plaša - mīlestība, valoda. politiski notikumi un absurditātes. Latvijas un latviešu likteņi, trimdinieka izjūtas; cilvēks, laiks, notikums izjūtas laikā, telpā un notikumos apstādinātais mirklis.

Zviedru valodā tulkojis I.Ziedoņa epifānijas un dzeju, V.Beševicas, A.Čaka, V.Strēlertes, K.Skujenieka dzeju. Sastādījis,  uzrakstījis ievadvārdus un atdzejojis zviedru valodā latviešu dainu izlasi "Zili ziedi, zelta rasa" (1994). Tulkojis un atdzejojis zviedru valodā A.Aizpurietes, V.Belševicas, M.Kromas darbus un latv. dainas. Sakārtojis un tulkojis latviešu literatūras antoloģiju "Nara roster over vatten"("Tuvas balsis pāri ūdeņiem", 1997). Sastādījis un atdzejojis mūsdienu zviedru autoru izlasi "Mani zviedri" (Latvijā 2000). 

Miris Stokholmā, 2020.gada 6.jūlijā.

(pēc www.literatura.lv datiem.) 

2021. gada 28. maijs

 26.05.2021. PII "Saulīte" notika BJVŽ - 2021. grāmatu kolekcijas 5+ prezentācija.