2021. gada 8. febr.

"Mums jāpārtiek no avotiem, kas pašos..."

2021.gada 13.februārī latviešu rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam apaļa jubileja. Izstādē var iepazīties ar autora dzīves datiem un bērnu grāmatām, kas pieejamas Asūnes pagasta bibliotēkā. 

2021. gada 12. janv.

"Dzīve mūzikā"

 

Darba plāns janvārim.

 06. - 20.        "Džeks Londons - dzīve, grāmatas."

08. - 20.        "Dzīve mūzikā...", R.Paulam - 85.

16. - 25.        "Barikādēm - 30!"

2020. gada 12. nov.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Asūnes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi. 
1. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā 
2. Asūnes pagasta bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, sestdienās, svētdienās – slēgts. 3. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes 
4. Datori lietotājiem nav pieejami. 
5. Printēšanas, skenēšanas, laminēšanas pakalpojumi lietotājiem nav pieejami. 
6. Bibliotēkā nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai. 
7. Apmeklētāju skaits Asūnes pagsta bibliotēkā – ierobežots (2 apmeklētāji vienlaicīgi ), ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas vadītāja aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus). 
8. Lasītāju apkalpošana notiek šādi: 
9. Asūnes pagasta bibliotēkā: Ienākot bibliotēkā, lasītājs izlasītās grāmatas noliek norādītajā plauktā, to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos. 
10. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta, lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24 h) 
11. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš pa telefonu.
 12. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni. 
13.Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā. 
14.Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.

2020. gada 1. okt.

Veselu mēnesi, no 01.09.2020. līdz 30.09.2020., Dagdas novada bibliotēkā varēja apskatīt Asūnes pagasta iedzīvotājas Annas Maļinovskas krūzīšu izstādi. 30.09. notika izstādes noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī krūzīšu saimniece, kura pastāstīja kā radās doma sākt vākt krūzīšu kolekciju, kādas pirkusi pati un kādas atveduši kolēģi, draugi, radi.
Anna Vojevodska un Anna Maļinovska Anna Maļinovska(centrā) Ar Dagdas novada bibliotēkas darbiniecēm.