2024. gada 14. febr.

Lasītāju klubiņš "Grāmata - dzīves piepildījums." "Grāmatas ir tikai viena no tvertnēm, kur glabājam to, ko baidāmies aizmirst. Grāmatām pašām nav maģiska spēka. Šis spēks ir tam, kas grāmatās pateikts, tam, kas Visuma gabaliņus mūsu priekšā sadiedz vienotā veselā."

/ Rejs Bredberijs2024.gada 14.februārī Asūnes pagasta bibliotēkā notika 1. lasītāju klubiņa tikšanās pie tējas tases.  Lai arī cilvēku nebija daudz, - bija interesanti. A.Malinovska sagatavoja nelielu grāmatu apskatu, taču atstāja intrigu, lai ieinteresētu citus izlasīt grāmatu. 1. vietā  Džeiku Edija grāmata "Laimīgākais cilvēks uz zemes." Šo grāmatu SBA kārtā pasūtīju no Ezernieku pagasta bibliotēkas.


2024. gada 15. janv.

3td e-grāmatu bibliotēkai - 5!

     Šī gada 7.janvārī apritēja 5 gadi kopš ikvienam 3td e-grāmatu bibliotēkas vietnē www.3td.lv ir iespēja bez maksas, legāli lasīt dažādas tematikas un žanru literatūru latviešu valodā tiešsaistē visā pasaulē. Piecu gadu laikā pakalpojumu izmantojuši gandrīz 20000 lietotāji, kas reģistrējušies 3td.lv un kopā e-grāmatas lasīšanai ņēmuši 155192reizes.Lai uzsāktu 3td e-grāmatu bezmaksas izņemšanu un lasīšanu, aicinu griezties tuvākajā bibliotēkā un jautāt bibliotekāram par šo iespēju. 


 

2023. gada 17. nov.

Lai zied un zaļo Latvijas āres!

 Mūžam lai zied un zaļo Latvijas āres!

Arājs, lai ar, un pļāvējs lai ievāc pļauju,

Apcirkņus pilnus lai pieber zeltainiem graudiem,

Medainais āboliņš šķūņos lai izguļas miegu, 

Miers un atpūta visiem! visiem!


Mūžam lai dzīvo Latvijas dēli un meitas,

Dzimuši senatnē, paša pērkona cilts,

Laimes šūpulī šūpoti, auguši lieli un stipri,

Oša laivā tie atbrauca šurp uz Latvi,

Sviedros tiem samirka krekli, asarās auti,

Baltus tos mazgāja Daugavas zilā straume. 


Mūžam lai Latvija dzīvo un mirdama nemirst

Zālei līdz, kas trīskārt nopļauta atzeļ,

Nocirstos kokus lai mīļā saulīte apspīd!

Kupls un sulots no jauna lai biezoknis saaug,

Saules spozmē saknes aug pāri vētrām.

Dvēseles saknes aug pāri par pagātnes sāpēm - 

Mūžam Latvija dzīvos un mirdama nemirs!

(Aspazija)