2022. gada 6. aug.

Asūnes pagasta bibliotēkai - 75!

     1922.gada 11.februārī pieņemts Latvijas Kultūras fonda lēmums izveidot bibliotēku tīklu Latvijā. Pirmie dati par Asūnes bibliotēku ir atrodami www.periodika.lv 1937.gada 8.febrārī laikraksta "Latgales Vēstnesis" rakstā. 1939.gada jūlijā Asūnes lielajā ugunsgrēkā nodeg vairākas dzīvojamās mājas un arī bibliotēka. Bibliotēku atjaunoja, bet 1944.gadā, vācu karaspēkam atkāpjoties, bibliotēka, kas atradās vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, tiek nodedzināta otrreiz. Tajā laikā par bibliotēkas vadītāju bija Frančeska Zeiza. Diemžēl nav nekādu datu par viņu. 1947.gadā Asūnes bibliotēka dibināta no jauna, par ko ir izsniegta pase.

No 1958.gada par bibliotēkas vadītāju sāk strādāt Lūcija Aišpure. L.Aišpure strādā līdz 1990.gada janvārim

Lūcija Aišpure (1935 - 2004) Sākumā bibliotēka atrodas tautas nama ēkā, vēlāk tiek pārcelta uz "plebaniju"

2022. gada 1. aug.

Toreiz - 100 gadus atpakaļ...

 

Aleksandrs Greiems Bells

Skotu izcelsmes amerikāņu/kanādiešu izgudrotājs, fiziologs un fiziķis, telefona izgudrotājs.

    1847.gada 4.augustā notika telefona aparāta izgudrotāja Aleksandra Greiema Bella bēres. Brīdī, kad viņu guldīja zemē, uz 1 minūti izslēdza visus  ASV un Kanādas telefonu aparātus. Tie klusēja par godu izcilajam izgudrotājam.