2020. gada 3. apr.

Aktuāli!

Cienījamie lasītāji, līdz 14.aprīlim vai ilgāk, ja ārkārtējās situācijas laiks tiks pagarināts, ikvienam (neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas) brīvā piekļuvē pieejama Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv. Tajā lasāmas komerciālajā apritē neesošas grāmatas - no 16.gadsimta līdz 21.gadsimta sākumam.

Grāmatu kolekcijā ietilpst: izdevumi, kuru izsniegšana lasītājiem apdraud grāmatu fizisko stāvokli - galvenokārt līdz 19.gadsimtam un 20.gadsimta sākumā izdoti darbi, kuri LNB krājumā ir vienā vai dažos eksemplāros; nozīmīgākie darbi par Latvijas vēsturi un kultūru, tai skaitā, trimdā izdotie; ievērojamu latviešu literatūras klasiķu nozīmīgākie darbi, arī bērnu literatūras klasika; nozīmīgākie darbi atsevišķās, konkrētās nozarēs, sākot no 19.gadsimta līdz mūsdienām, uzziņu literatūra, gadagrāmatas.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru