2022. gada 11. apr.

Kornēlijai Apšukrūmai - 85!


"Te paliek pagalms manu soļu vīts,

Un puķe, kam es sauli dāvājusi..." 


 
        Kornēlija Apšukrūma dzimusi 1937.gada 12.aprīlī, Valkas rajona Palsmanes pagasta "Dauguļos".
Absolvējusi Sikšņu pamatskolu un Smiltenes vidusskolu, uzsākusi studijas Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē. Visu savu darba mūžu aizvadījusi Virešu ciema 1.bibliotēkā.
        Viņas mīlestība pret literatūru, grāmatām un dzeju bija neaprakstāma.

        Kā kultūras darbiniece Kornēlija ir bijusi klāt visā sava pagasta cilvēku dzīvesgājumā - dzimšanas apliecību izsniegšanā, bērnības un pilngadības svētkos, laulību ceremonijās un citos pasākumos. Kopš 1960.gada arī vadījusi bēru ceremonijas, izvadot daudzus uz mūža mājām.

        Kornēlija ir rūpīgi veikusi novadpētniecības darbu, pārzinot Virešu pagasta vēsturi un daloties savās zināšanās ar apkārtējiem.

        Beidzot darba gaitas un aizejot pensijā, Kornēlija Apšukrūma pilnībā visu savu laiku veltīja dzejai. Izdotas vairāk kā 50 dzejas grāmatas.


Pilnu rakstu var izlasīt: 

            https://smiltenesnovads.lv/blog/class/in-memoriam-kornelija-apskruma-dzimusi-krievina/

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru