2018. gada 1. marts


Pasākumi Asūnes bibliotēkā, martā.


10.03.2018.

24.03.2018.
28.03.2018.

Rakstnieks, kurš negribēja, ka viņu sauc par rakstnieku.”,
plkst. 14:00, grāmatu apskats, veltīts rakstnieka, žurnālista Paula Bankovska – 45-jai dzimšanas dienai.

Revolūcijas dziesminieks – Andrejs Balodis.”,
literatūras izstāde, veltīta dzejnieka Andreja Baloža – 110-jai atceres dienai.

Pušķosim mājas, gaidīsim Lieldienas!”,
radošā darbnīca, plkst. 14:00

Sveču mēneša darbiņi.

2.Februāris - Sveču diena, kad līksmo, lej sveces un pareģo laiku.
            Senatnē Sveču dienā zīlēja un pēc noteiktām zīmēm pareģoja laiku, turklāt sievietes no ikdienišķiem mājas darbiem šajā dienā bija atbrīvotas. Arī matus Svecainē neķemmēja - lai nav taukaini un nestāv kā sveces. Bet pats galvenais bija jautrība - Sveču dienas aktivitātēm ar līksmību un pozitīvismu bija jāpiepilda viss turpmākais gads.
            Šogad bibliotēkā, lai arī ne tieši Sveču dinā , bet notika radošā darbnīca - 
Dedz skaisti un gaiši!”.
     2018.gada sākumā bibliotēkā tika izveidotas 3 izstādes:
  
09.01.                                                      Cik padarīt vēl,
tik dzīvot spēšu...”
(V.Rūja)
literatūras izstāde veltīta
dzejnieka, aktiera, sabiedriskā darbinieka Valda Rūjas – 90 (1928) jubilejas dienai.

14.01.                                                     Ar Latgali sirdī...”,
literatūras izstāde veltīta literatūras un mākslas kritiķa, filozofa Pētera Zeiles
 90 jubilejas dienai.

20.01.                                      Barikādes, ugunskuri un atmiņas...”,
literatūras izstāde, veltīta 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai.
24.01. notika radošā darbnīca  Caurumotie raksti.”.  

Lai arī bija tikai viens apmeklētājs, taču ļoti liela bija vēlēšanās iemācīties mežģīņadījumu, ja patiesībā Renāte ada ļoti skaisti, tikai caurumiņi nekādi nepadevās. Ceru, ka šī radošā darbnīca bija viņai vērtīga.Decembra ziņas.

Apjoma sniegpārslu veidošana.
2017. gada nogalē bibliotēkā notika radošā darbnīca
"Sniegpārslas, sniegpārsliņas..." . Tajā piedalījās 6 cilvēki:
3 bērni un 3 pieaugušie.Veidojām apjoma sniegpārslas, ar kurām vēlāk tika izrotātas bibliotēkas telpas un eglīte Asūnes baznīcā.2016. gada 29. aug.

Asūnes bibliotēkai - 70

Laba grāmata ir cilvēka dvēseles tīrākā būtība. ”
(T.Kārlails)

       Šogad Asūnes pagasta bibliotēkai ir jubileja – 70 gadi. Cilvēka mūžā tie ir gadi, kad kavēties atmiņās, pašķirstīt fotoalbumus. Arī bibliotēkas dzīvē tas ir garš laika posms, kad jāatskatās uz padarīto un plānot jaunus darbus, izvērtēt jaunas idejas, meklēt sadarbības partnerus, rast spēkus turpināt strādāt un attīstīties. Savā darbības mūžā 
       Asūnes bibliotēka ir daudz ceļojusi – sākumā tā bija tautas nama telpās, pēc tam baznīcai piederošā ēkā, tad pavisam īsu brītiņu k-za „Putj Ļeņina ” bērnudārza telpās un kopš 1994. gada pavasara bibliotēka atrodas trīsstāvu nama, trīsistabu dzīvoklī Kalna ielā 3/12. Šajā laikā bibliotēkā strādāja Valentīna Juhņeviča, daudzus gadus Lūcija Aišpure, tad kopš 1990.gada februāra strādāju es, neilgi aizvietoja Rita Kovaļevska, Raisa Rakicka un Jeļena Olehnoviča. Gribu pateikties visiem, kas iegriežas bibliotēkā, lasa grāmatas, čato interneta vietnēs, bērniem, kas piedalās konkursos un pasākumos. 
      Savā laikā piedzīvoju, ka bibliotēkas fonds bija gandrīz 14000 eksemplāru un lasītaju skaits pie 350, tagad sarucis iedzīvotāju skaits, sarucis arī lasītāju skaits un arī grāmatu skaits. Laitāju skaits svārstās pēdējos gados no 90 – 135. Grāmatu skaits bibliotēkā ap 5000. Preses izdevumu skaits ir diezgan liels. 13 izdevumi latviešu valodā un 2 izdevumi krievu valodā. Katru gadu fonds tiek papildināts ar jaunām grāmatām, bez tam ir iespēja, pieteikt grāmatas no citām bibliotēkām. Nāciet un kopā mēs atradīsim katram ko interesantu.
     Tuvojas rudens un ziema arī vairs nav aiz kalniem, tāpēc gribu lūgt pagasta iedzīvotājus, pāršķirstīt savus fotoalbūmus, personīgos arhīvus un, ja Jums ir fotogrāfijas, kas saistītas ar pagasta vēsturi, k-za , kluba, skolas, bibliotēkas vēsturi, lūdzu paziņojiet, aizdodiet uz neilgu laiku, es noskenēšu un visas atgriezīšu atpakaļ. Un ja kādam ir veco māju foto, kuras tagad jau ir nojauktas, vai pārvestas uz citurieni, tad šīs fotogrāfijas es arī gribētu noskenēt. Ir ideja izveidot Asūnes pagasta zudušo māju karti.